FysioSpec är en fysioterapimottagning som är specialiserad inom ortopedmedicin. Vi arbetar med patienten i fokus och kan erbjuda ett flertal behandlingar i syfte att minska besvär från rörelse- och stödjeorgan. Vi tillhör vårdval specialiserad fysioterapi och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen ligger centralt belägen i Masmo i sydvästra Stockholm.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa oss på 08/7101599 alt på resp fysioterapeuts mobilnummer (se under medarbetare).