FysioSpec är en fysioterapimottagning som är specialiserad inom ortopedmedicin. Vi arbetar med patienten i fokus och kan erbjuda ett flertal behandlingar i syfte att minska besvär från rörelse- och stödjeorgan. Vi tillhör vårdval specialiserad fysioterapi och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen ligger centralt belägen i Masmo i sydvästra Stockholm.

Riktlinjer på FysioSpec angående Coronaviruset.

Vi följer myndigheters och Region Stockholms direktiv och håller öppet för sjukvårdande behandlingar och friskvård som vanligt.
Vid ändring av riktlinjerna kommer fortlöpande information per telefon, hemsida samt på mottagningen att förmedlas.

Vid förkylningssymtom (även lättare) får ni inte beträda lokalen.

Vi uppmanar alla till:
God handhygien
Undvik att vidröra ögon näsa och mun
Undvik kontakt med sjuka människor.

Vi har vidtagit följande åtgärder:
Vi fortsätter att erhålla en god renhållning av lokalen
Tillhandahåller ytterligare hand-och ytsprit i lokalerna.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa oss på 08/7101599 alt på resp fysioterapeuts mobilnummer (se under medarbetare).